JoomlaTemplates.me by FatCow User Reviews

Kalendarium 1902 - 1976

 

 

dziadeklisiecki

 

1902

9. lutego w Żbikowie (obecnie dzielnica Pruszkowa) urodził się Kazimierz Lisiecki- 1914 – 1918
W czasie I Wojny Światowej Kazimierz Lisiecki traci rodziców i znajduje się w bursach RGO. W bursie w Żbikowie, pod kierunkiem Stefana Piętowskiego, działa w 29. Drużynie Harcerskiej im. Hugo Kołłątaja

1918

Z inicjatywy Mariana Adamowicza, dyrektora bursy, Kazimierz Lisiecki podejmuje pracę w Klubie Gazeciarzy, gdzie zyskuje miano „Dziadek”.

1919

Dziadek rozpoczyna studia na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej. (do 1923 r.). Z Jego inicjatywy powstaje Akademickie Koło Przyjaciół Dzieci Ulicy.

Klub Gazeciarzy zmienia nazwę na Ognisko.

1923 / 1924

Od września 1923 do grudnia 1924 Kazimierz Lisiecki pełni funkcję kierownika bursy średniej Szkoły Spółdzielczej w Przysusze.

1924 / 1925

Dziadek kończy roczny kurs dla wychowawców przy Ministerstwie Opieki Społecznej, gdzie wykładowcami są Czesław Babicki, Marian Adamowicz i Kazimierz Jeżewski. Rozpoczyna pracę w Towarzystwie Gniazd Sierocych Kazimierza Jeżewskiego.

1927

Ślub Kazimierza Lisieckiego z Marią Ciechomską

1928

Podróż służbowa Kazimierza Lisieckiego, jako przedstawiciela Związku Zawodowego Wychowawców, do Berlina, Paryża, Londynu i Wiednia, celem zapoznania się z pracą instytucji i organizacji wychowawczych zagranicą.

POWSTANIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ULICY (TPDzUl)

Otwarcie pierwszego Ogniska TPDzUl przy ul. Hipotecznej 5 (działało w tym lokalu do 1930 r.)
Pierwsze kolonie letnie TPDzUl w Lipinach (następne w 1929 i 1932)

1930

•Ognisko z Hipotecznej przenosi się na ul. Senatorską 29, Galeria Luksemburga, do lokalu Związku Pracowników Bankowych (działało tu do 1932 r.)

•Kolonie letnie w Zajezierzu (następne w 1931 r.)

1932

TPDzUL organizuje Biuro Dzienników i Czasopism w lokalu przy ul. Senatorskiej 29. Ogniskowcy przenoszą się do Ogniska na Pradze przy ul. Środkowej 9.

1933

Początek działalności Ogniska Praga
Kolonie letnie w Małkinii (następne w 1934 r.)

1934

•Powstaje Ognisko przy ul. Nowy Zjazd 9. Istniało do 1937 r., kiedy budynek został rozebrany w związku z porządkowaniem terenu wokół Zamku Królewskiego.

1935

Pierwszy obóz letni WF i PW we Fronołowie nad Bugiem zorganizowany przy wydatnej pomocy Wojska Polskiego (następne w latach 1936 – 1939)

1936

W Ognisku przy Nowym Zjeździe ukazuje się pierwszy numer ogniskowej gazetki „Oczko”

1937

W Ognisku przy Nowym Zjeździe powstał Klub Pracujących dla najstarszych Ogniskowców

1938

Otwarcie Ogniska przy ul. Długiej 13 z udziałem prezydenta RP profesora Ignacego Mościckiego
Powstają Ogniska w Grudziądzu i w Łodzi.

1939 – 1945

Wybuch wojny przerywa prace przy organizacji Ogniska w Toruniu i Pomorskiego Oddziału TPDzUl. Przestają działać Ogniska w Grudziądzu i w Łodzi oraz Biuro Dzienników i Czasopism.

Już w październiku 1939 r. starsi Ogniskowcy podjęli – poza Ogniskami – działalność konspiracyjną, nawiązując kontakty za pośrednictwem Bogdana Fidzińskiego. W czasie okupacji kilku kolegów znalazło się w obozach koncentracyjnych.

W czasie Powstania Warszawskiego pod gruzami Ogniska na Długiej zginęli: Edward Frączek, Danuta Kępska, Kazimierz Melon, Eugeniusz Ponikiewski i jego siostra, Eugeniusz Smakuszewski, Kazimierz Szumacher, Marian Karcz, Jan Wesołowski i Eugeniusz Sulisz. Pozostali przy życiu trwali do marca 1945 r. w „Ognisku na wygnaniu” w Giełzowie

W Szeregach Powstańczej Armii walczyło kilkudziesięciu Ogniskowców. Zginęli lub zmarli z ran: Bogdan Fidziński, Czesław Gołaszewski, Władysław Kisieliński, Tadeusz Potocki, Władysław Sasim, Zdzisław Wolnicki, Władysław Mrówczyński, Edmund Ćwikła i Janusz Jóźwiak.

1945

Odzyskanie Ogniska Praga, zajętego czasowo przez PCK

Pozyskanie terenu i dwóch zdewastowanych willi w Świdrze. Remont własnymi siłami.

ORGANIZACJA PIERWSZEGO PO WOJNIE OBOZU LETNIEGO I OGNISKA ŚWIDER

1948

Ponowna rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy

1952

Likwidacja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Ogniska na Pradze i w Świdrze działają jako „Państwowy Dom Dziecka „Ognisko”

1956

Powstaje Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych. Jego dyrektorem zostaje Kazimierz Lisiecki

W lipcu Dziadek zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

1957

W styczniu Dziadek otrzymuje nagrodę Miasta Warszawy za 1956 r, „… za wybitne zasługi w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży oraz wieloletnią pracę
w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Ulicy”

Powstaje Ognisko Muranów (ul. Dzielna 17a)

1958

Jubileusz 40-lecia pracy wychowawczej Dziadka

1959

W Sopotni Wielkiej koło Żywca powstaje baza dla obozów letnich i zimowych

1960

Powstaje Ognisko Gdynia

1962

Dziadek otrzymuje tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”

1964


Rozpoczyna działalność Ognisko Starówka (ul. Stara 4), jednocześnie siedziba dyrekcji PZOW

1965

W Ogniskach pojawiają się dziewczęta. W latach 1965 – 1971 wyłącznie dla nich przeznaczone było Ognisko Muranów.

1971

Dziadek otrzymuje Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz TPD”

W kwietniu Kazimierz Lisiecki przechodzi na emeryturę. Dyrektorem PZOW zostaje Maria Łopatkowa.

1976

9 maja – ufundowanie tablicy pamiątkowej, poświęconej Ogniskowcom, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej

8 GRUDNIA UMIERA KAZIMIERZ LISIECKI „DZIADEK”

12 grudnia, w dniu pogrzebu powstaje KOŁO WYCHOWANKÓW
 

 

 

 

1902

 • 9. lutego w Żbikowie (obecnie dzielnica Pruszkowa) urodził się Kazimierz Lisiecki- 1914 – 1918

 • W czasie I Wojny Światowej Kazimierz Lisiecki traci rodziców i znajduje się w bursach RGO. W bursie w Żbikowie, pod kierunkiem Stefana Piętowskiego, działa w 29. Drużynie Harcerskiej im. Hugo Kołłątaja

1918

 • Z inicjatywy Mariana Adamowicza, dyrektora bursy, Kazimierz Lisiecki podejmuje pracę w Klubie Gazeciarzy, gdzie zyskuje miano „Dziadek”.

1919

 • Dziadek rozpoczyna studia na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej. (do 1923 r.). Z Jego inicjatywy powstaje Akademickie Koło Przyjaciół Dzieci Ulicy.

 • Klub Gazeciarzy zmienia nazwę na Ognisko.

1923 / 1924

 • Od września 1923 do grudnia 1924 Kazimierz Lisiecki pełni funkcję kierownika bursy średniej Szkoły Spółdzielczej w Przysusze.

1924 / 1925

 • Dziadek kończy roczny kurs dla wychowawców przy Ministerstwie Opieki Społecznej, gdzie wykładowcami są Czesław Babicki, Marian Adamowicz i Kazimierz Jeżewski. Rozpoczyna pracę w Towarzystwie Gniazd Sierocych Kazimierza Jeżewskiego.

1927

 • Ślub Kazimierza Lisieckiego z Marią Ciechomską

1928

 • Podróż służbowa Kazimierza Lisieckiego, jako przedstawiciela Związku Zawodowego Wychowawców, do Berlina, Paryża, Londynu i Wiednia, celem zapoznania się z pracą instytucji i organizacji wychowawczych zagranicą.

 • POWSTANIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ULICY (TPDzUl)

 • Otwarcie pierwszego Ogniska TPDzUl przy ul. Hipotecznej 5 (działało w tym lokalu do 1930 r.)
  - Pierwsze kolonie letnie TPDzUl w Lipinach (następne w 1929 i 1932)

1930

 • Ognisko z Hipotecznej przenosi się na ul. Senatorską 29, Galeria Luksemburga, do lokalu Związku Pracowników Bankowych (działało tu do 1932 r.)

 • Kolonie letnie w Zajezierzu (następne w 1931 r.)

1932

 • TPDzUL organizuje Biuro Dzienników i Czasopism w lokalu przy ul. Senatorskiej 29. Ogniskowcy przenoszą się do Ogniska na Pradze przy ul. Środkowej 9.

1933

 • Początek działalności Ogniska Praga

 • Kolonie letnie w Małkinii (następne w 1934 r.)

1934

 • Powstaje Ognisko przy ul. Nowy Zjazd 9. Istniało do 1937 r., kiedy budynek został rozebrany w związku z porządkowaniem terenu wokół Zamku Królewskiego.

1935

 • Pierwszy obóz letni WF i PW we Fronołowie nad Bugiem zorganizowany przy wydatnej pomocy Wojska Polskiego (następne w latach 1936 – 1939)

1936

 • W Ognisku przy Nowym Zjeździe ukazuje się pierwszy numer ogniskowej gazetki „Oczko”

1937

 • W Ognisku przy Nowym Zjeździe powstał Klub Pracujących dla najstarszych Ogniskowców

1938

 • Otwarcie Ogniska przy ul. Długiej 13 z udziałem prezydenta RP profesora Ignacego Mościckiego

 • Powstają Ogniska w Grudziądzu i w Łodzi.

1939 – 1945

 • Wybuch wojny przerywa prace przy organizacji Ogniska w Toruniu i Pomorskiego Oddziału TPDzUl. Przestają działać Ogniska w Grudziądzu i w Łodzi oraz Biuro Dzienników i Czasopism.

 • Już w październiku 1939 r. starsi Ogniskowcy podjęli – poza Ogniskami – działalność konspiracyjną, nawiązując kontakty za pośrednictwem Bogdana Fidzińskiego. W czasie okupacji kilku kolegów znalazło się w obozach koncentracyjnych.

 • W czasie Powstania Warszawskiego pod gruzami Ogniska na Długiej zginęli: Edward Frączek, Danuta Kępska, Kazimierz Melon, Eugeniusz Ponikiewski i jego siostra, Eugeniusz Smakuszewski, Kazimierz Szumacher, Marian Karcz, Jan Wesołowski i Eugeniusz Sulisz. Pozostali przy życiu trwali do marca 1945 r. w „Ognisku na wygnaniu” w Giełzowie

 • W Szeregach Powstańczej Armii walczyło kilkudziesięciu Ogniskowców. Zginęli lub zmarli z ran: Bogdan Fidziński, Czesław Gołaszewski, Władysław Kisieliński, Tadeusz Potocki, Władysław Sasim, Zdzisław Wolnicki, Władysław Mrówczyński, Edmund Ćwikła i Janusz Jóźwiak.

1945

 • Odzyskanie Ogniska Praga, zajętego czasowo przez PCK

 • Pozyskanie terenu i dwóch zdewastowanych willi w Świdrze. Remont własnymi siłami.

 • ORGANIZACJA PIERWSZEGO PO WOJNIE OBOZU LETNIEGO I OGNISKA ŚWIDER

1948

 • Ponowna rejestracja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy

1952

 • Likwidacja Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Ogniska na Pradze i w Świdrze działają jako „Państwowy Dom Dziecka „Ognisko”

1956

 • Powstaje Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych. Jego dyrektorem zostaje Kazimierz Lisiecki

 • W lipcu Dziadek zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

1957

 • W styczniu Dziadek otrzymuje nagrodę Miasta Warszawy za 1956 r, „… za wybitne zasługi w dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży oraz wieloletnią pracę
  w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Ulicy”

 • Powstaje Ognisko Muranów (ul. Dzielna 17a)

1958

 • Jubileusz 40-lecia pracy wychowawczej Dziadka

1959

 • W Sopotni Wielkiej koło Żywca powstaje baza dla obozów letnich i zimowych

1960

 • Powstaje Ognisko Gdynia

1962

 • Dziadek otrzymuje tytuł „Zasłużony Nauczyciel PRL”

1964

 • Rozpoczyna działalność Ognisko Starówka (ul. Stara 4), jednocześnie siedziba dyrekcji PZOW

1965

 • W Ogniskach pojawiają się dziewczęta. W latach 1965 – 1971 wyłącznie dla nich przeznaczone było Ognisko Muranów.

1971

 • Dziadek otrzymuje Złotą Odznakę „Zasłużony Działacz TPD”

 • W kwietniu Kazimierz Lisiecki przechodzi na emeryturę. Dyrektorem PZOW zostaje Maria Łopatkowa.

1976

 • 9 maja – ufundowanie tablicy pamiątkowej, poświęconej Ogniskowcom, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej

 • 8 GRUDNIA UMIERA KAZIMIERZ LISIECKI „DZIADEK”

 • 12 grudnia, w dniu pogrzebu powstaje KOŁO WYCHOWANKÓW