JoomlaTemplates.me by FatCow User Reviews

Główne Cele

GŁÓWNE STATUTOWE CELE DZIAŁAŃ „PRZYWRÓCIĆ DZIECIŃSTWO"

 

4cele

 

1.Szeroko pojęta działalność opiekuńcza, a w szczególności współudział w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz organizowanie opieki nad osobami niezaradnymi.
2.Świadczenie pomocy dzieciom z rodzin niewydolnych społecznie
3.Propagowanie dorobku pedagogicznego Kazimierza Lisieckiego
4.Tworzenie nowych placówek opiekuńczo wychowawczych i innej działalności dobroczynnej
5.Podjęcie działalności gospodarczej wspierającej działalność wymienioną w punkcie 1-4
6.Wydawanie książek, broszur, materiałów metodycznych popularyzujących myśl pedagogiczną Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka”
7.Organizacja szkoleń, konferencji szkoleniowych i metodycznych
8.Wspieranie osób będących w trudnej sytuacji materialnej