JoomlaTemplates.me by FatCow User Reviews

Jak pomóc dzieciom

JAK POMÓC DZIECIOM ?

Można pomóc naszej organizacji i dzieciom, które wspieramy w formie finansowej lub rzeczowej.

1% podatku dochodowego od osób fizycznych można przekazać naszej organizacji rozliczając dochody za rok 2010. Należy w odpowiednią rubrykę formularza PIT wpisać nazwę naszego stowarzyszenia:
„PRZYWRÓCIĆ DZIECIŃSTWO”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy
im. Kazimierza Lisieckiego—”Dziadka”
w Warszawie
KRS 0000073376
W rubryce PIT- informacje uzupełniające (cel szczegółowy) należy dopisać:
DLA KOŁA TERENOWEGO „ŚWIDER”
I to wszystko. Reszta należy do Urzędu Skarbowego, który zna nasze konto bankowe i sam przekaże nam 1% należnego od Ciebie podatku dochodowego.

Darowizny w roku 2010:
W roku 2010 obowiązują następujące zasady dotyczące pomniejszenia podatku dochodowego w związku z przekazaniem darowizny na cele społeczne:

Darowizny osób fizycznych:
Zostały zmienione zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (Art. 26 ust 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizn.
Od 01.01.2004 r. można odliczać darowizny:
- przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (nie koniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.
W roku 2010 można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Darowizny osób prawnych:
Zostały zmienione zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizn.
Od 01.01.2004 r.  można odliczać darowizny:
- przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
Można odliczyć od dochodu darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

•Można zadeklarować w Ognisku „Świder” swoją pracę na rzecz dzieci w dowolnym tygodniowym wymiarze czasu, w formie WOLONTARIATU
1. Pomagając młodzieży przy odrabianiu lekcji
2. Prowadząc ciekawe zajęcia ulubione, zagospodarowując przyjemnie i pożytecznie czas wolny
3. Ofiarowując swoją pracę na rzecz Ogniska przy realizacji napraw, konserwacji, remontów czy prac porządkowych

NASZE KONTO:

„Przywrócić Dzieciństwo” TPDzUl
KOŁO TERENOWE „ŚWIDER”
05-402 Otwock, Mickiewicza 47
PKO BP Oddział Otwock
Nr 54 1020 1127 0000 1602 0085 0883

 

przekaz