JoomlaTemplates.me by FatCow User Reviews

Wesprzyj nas

PROŚBA O WSPARCIE


Szanowni Państwo,

W imieniu zarządu i członków „Przywrócić Dzieciństwo” – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka” zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe bądź rzeczowe naszej organizacji.

Podstawowe cele „Przywrócić Dzieciństwo”, to przede wszystkim działalność opiekuńcza i współudział w tworzeniu właściwych warunków rozwoju dzieci i młodzieży.

„Przywrócić Dzieciństwo” TPDzUl im. K. Lisieckiego – „Dziadka” jest pozarządową organizacją skupiającą wokół zadań, które podejmuje wychowanków i przyjaciół Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka”, sympatyków Ognisk Wychowawczych – ludzi wrażliwych i otwartych na krzywdę i potrzeby innych.

„Przywrócić Dzieciństwo” od 18.12.2001 jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000073376, a od dn. 07.06.2004 uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
„Przywrócić Dzieciństwo” – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka” z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4 posiada swoje jednostki terenowe, a jedną z nich jest Koło Terenowe „Świder”, które koncentruje się na wspieraniu dzieci i młodzieży – szczególnie z rodzin i środowisk zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Otwocka i powiatu otwockiego.

Wspieramy Ognisko „Świder” i współtworzymy w Ognisku dobre warunki do rozwoju zainteresowań, uzdolnień, nabywania konkretnych umiejętności psychospołecznych i praktyczno – zawodowych potrzebnych w życiu, a całą społeczność lokalną Świdra Zachodniego i okolic inspirujemy do aktywności, integracji i wzmacniania więzi, zwłaszcza rodzinnych.
Naszymi dobrymi partnerami w realizacji podejmowanych zadań poza Ogniskiem Wychowawczym „Świder” są władze samorządowe różnych szczebli, administracja publiczna Otwocka i powiatu otwockiego, Kościół – Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, oraz ludzie dobrej woli, których tu nie sposób wymienić.
Zadania, które podejmujemy chcemy robić lepiej i rozszerzać ich zakres.

Mamy wiele ciekawych pomysłów, ale do ich wdrażania brak nam pieniędzy.
Ustawa o pożytku publicznym z dn. 24.04.2003 (Dz. U. z 29.05.2003 art.27) umożliwia podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanie 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego.
Jesteśmy taką właśnie organizacją pożytku publicznego, której można i warto zaufać.

Pieniądze, które otrzymamy wykorzystamy rozważnie, z pożytkiem dla dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy.
Będę szczęśliwy jeśli Państwo przekażą część swojego podatku na rzecz organizacji i wspólnie z nami zatroszczą się o przyszłość dzieci i młodzieży zasługujących na naszą pomoc.

Z poważaniem
„Przywrócić Dzieciństwo” TPDzUl wiceprezes
Koło Terenowe „Świder” mgr Piotr Klemt
PKO BP O/Otwock
Nr 54 1020 1127 0000 1602 0085 0883